Ko smo mi

about us

CFO services je jedinstvena kompanija na lokalnom tržištu koja nudi usluge, ne samo klasične računovodstvene agencije kao i poreskog savetovanja, već i usluge  kontrolinga, izveštavanja, usluge iz domena finansija, organizacije i nabavki kreditnih sredstava i saradnje sa bankama u klijentovo ime, upravljanje kamatnim i kursnim rizikom, obezbeđenje tekuće likvidnosti dakle kompletne usluge finansijskog direktora i celog sektora finansija kroz uslužnu varijantu dostupnu 24/7.

Vašoj kompaniji u svakom trenutku stoji na usluzi naš tim eksperata, da razjasni i da smernice za bilo kakva pitanja u vezi sa Vašim poslovanjem. Pružićemo Vam uslugu koja podrazumeva lojalnost, čvrstu vezu među nama i dobro poznavanje strateškog upravljanja Vašeg poslovanja. Na ovaj način, možemo da pomognemo da unapredimo Vaše postojeće poslovanje, kreiramo Vaše nove poslovne poduhvate, sprečimo bilo kakav poreski problem i budemo pre svega “kreativni savetnici” koji će uvek sa Vama pronaći efikasan i optimalan put koji zadovoljava visoke poreske i komercijalne kriterijume.

Prepoznavši da na našem tržištu, pored potrebe za klasičnim poreskim i računovodstvenim savetovanjem, svaka kompanija da bi podigla nivo kvaliteta svog rada, ima za potrebu određeno targetiranje, budžetiranje i preciziranje KPI (Key Performance Indicators – ključni pokazatelji učinaka), kao i njihovo praćenje na određenom nivou, nudimo jedinstvenu uslugu izveštavanja, plana i analize tzv. controlling service.

Ova usluga podrazumeva da se Vaše poslovanje upozna do same srži, sagledaju operativni rizici, troškovi, investicije, poslovni rezultat, i to sve spusti na nivo mesta troškova odn. cost centara. Praćenje i analiza ovako detaljno struktuiranog poslovanja, podrazumeva da se u svakom trenutku zna šta je izazvalo određene probleme i jednokratne troškove, te njihovo sprečavanje i predupređivanje. S druge strane, možemo identifikovati i vanredne pozicije koje su uticale na povećanje prihoda i podupreti njihov dalji rast i razvoj.

Na osnovu ovoga zaključujete, da imamo direktan uticaj na Vaše poslovanje koje možemo da pospešimo i unapredimo na obostrano zadovoljstvo. Krajnji cilj i vizija jeste da naši klijenti rastu i budu profitabilniji sa našom uslugom implementiranom u svom poslovanju.

Naše usluge

Osnivanje
Osnivanje

Ne trošite vreme i energiju na svakojake obaveze. Vi radite svoj posao, a pustite nas da Vam pomognemo da unapredite Vaše poslovanje.

Detaljnije
Obračun zarada
Obračun zarada

Tu smo da razjasnimo i damo smernice za bilo kakva pitanja u vezi sa Vašim poslovanjem.

Detaljnije
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge

Pronaći ćemo efikasan i optimalan put da zadovoljimo visoke poreske i komercijalne kriterijume.

Detaljnije
Finansijski konsalting
Finansijski konsalting

Saznajte šta je izazvalo određene probleme i troškove i kako ih sprečiti. Saznajte i šta je dovelo do povećanja prihoda i kako unaprediti dalji rast i razvoj.

Detaljnije
Poreski konsalting
Poreski konsalting

Poreski konsalting

Detaljnije
Izveštavanje
Izveštavanje

Izvestavanje

Detaljnije
5 u 1 - Usluga finansijskog direktora
5 u 1 - Usluga finansijskog direktora

Objedinite usluge: - obračuna zarada - računovodstvene usluge - finansijskog konsaltinga - poreskog konsaltinga - izveštavanja

Detaljnije
CFO services
CFO services

Zajedno ćemo zaštititi Vaše poslovanje.

Detaljnije

Korisni linkovi