Šta dobijate uslugom poreskog konsaltinga?

Postoji mnogo segmenata u oporezivanju da bi se sve svodilo isključivo na pravovremena plaćanja obaveza. Postoje i mnoge poreske olakšice za koje ni ne znate da postoje. Dozvolite da Vas vodimo kroz složenost poreskog sistema. Ono što ćemo da uradimo za Vas je:

 • Priprema godišnjeg regulatornog finansijskog izveštaja u skladu sa lokalnom regulativom
 • Priprema i izrada poreskog bilansa i kalkulacija poreza na dobit prema lokalnoj poreskoj regulative
 • Poresko savetovanje na zahtev Društva (usmena i pismena korespondencija)
 • Poreski aspekti računovodstvenog knjiženja i obračuna zarada
 • Poreska usklađenost
 • Poresko planiranje i optimizacija
 • Transferne cene
 • Prekogranično oporezivanje
 • Ostale usluge iz oblasti poreskog savetovanja
 • Asistencija prilikom poreske inspekcije i kontrole
 • Saradnja sa revizorima prilikom eksternih revizija
 • Kalkulacija poreza i doprinosa za različita plaćanja fizičkim licima i priprema poreskih prijava (zakup, autorska dela, ugovor o delu)
 • Porezi po odbitku za strana plaćanja

Kako do nas

mapa

Korisni linkovi