Šta dobijate uslugom izveštavanja?

Da li ste ikada pomislili kako bi bilo fenomenalno da možete da imate potpuni uvid u Vaše poslovanje? I još da ne morate da čekate kraj obračinskog perioda, već da imate izveštaj bilo kojeg dana u mesecu? Upravo to Vam dajemo sa našom uslogom izveštavanja, a ona podrazumeva:

  • Mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje izveštavanje prema rokovima zadatim od strane menadžmenta
  • Ad hoc izveštavanje na dnevnoj bazi
  • Analiza i komentari svakog izveštaja i prezentacija izveštaja
  • Priprema budžeta (prihodi i rashodi), izveštaj po troškovnim centrima, izveštaj o novčanim tokovima, izveštavanje na zahtev uprave
  • Praćenje budžeta i rebalansa sa svakim izveštajem jednokratnih pozicija u izveštavajima

Kako do nas

mapa

Korisni linkovi