Šta dobijate uslugom finansijskog konsaltinga?

Čak iako mislite da Vam svi navedeni segmenti ne trebaju ili ne znate šta bi ste radili sa tim informacijama, vrlo brzo ćete uvideti prednosti. Nismo mi skuplji od ostalih, već Vam dajemo više za Vaš novac.

  • Plaćanje e-bankingom u skladu sa instrukcijama Društva i prema ugovorenim obavezama, kao i poreskim obavezama po poreskim prijavama
  • Praćenje tekuće likvidnosti na nedeljnom, mesečnom i kvartalnom nivou kroz izveštaje novčanih tokova i skretanje pažnje na vreme za buduće potrebe novčanih sredstava
  • Kontrola i servisiranje svih kreditnih linija koje su obaveza Društva
  • Praćenje planova otplate i datuma valuta obaveze prema dobavljačima i kreditorima
  • Saradnja sa bankom za konverziju deviza i pregovaranje za što bolje menjačke uslove
  • Priprema svih dokumenata neophodnih za partnersku banku
  • Arhiviranje originalne dokumentacije iz tekuće godine (izvodi)

Kako do nas

mapa

Korisni linkovi