Šta dobijate našom uslugom obračuna zarada?

Uštedećete vreme u odnosu na samostalno obračunavanje zarada i usaglašavanje sa Zakonskim izmenama. Automatizovanim procesom za obračun plata umnogome se pojednostavljuje i ubzava postupak.

 • Obračun zarada za zaposlene
 • Obračun ukupnih poreza i doprinosa (na teret poslodavca i na teret zaposlenog)
 • Obračun naknada zarada za bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo i dr.
 • Obračun, priprema obrazaca i biznis plan za subvenciju prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje
 • Kreiranje elektronskih poreskih prijava i obrazaca (OD, OPJ, OPJ1 – OPJ8)
 • Podnošenje potpisanih obrazaca poreskih prijava u Poresku upravu i Republički zavod za socijalnu zaštitu
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama (obrazac M-4 i obrazac PPP, njihovo popunjavanje i predaja nadležnim ustanovama)
 • Podnošenje elektronskih izveštaja

Kako do nas

mapa

Korisni linkovi