What do you get with Business Reporting?

Have you ever thought it would be phenomenal to have full insight into your business? Also, not to wait for the end of the billing period to receive the report, but to have a report on any given day of the month? That’s precisely what we are giving you with our reporting requirements, which means:

  • Mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje izveštavanje prema rokovima zadatim od strane menadžmenta
  • Ad hoc izveštavanje na dnevnoj bazi
  • Analiza i komentari svakog izveštaja i prezentacija izveštaja
  • Priprema budžeta (prihodi i rashodi), izveštaj po troškovnim centrima, izveštaj o novčanim tokovima, izveštavanje na zahtev uprave
  • Praćenje budžeta i rebalansa sa svakim izveštajem jednokratnih pozicija u izveštavajima

How to find us

map

Useful links